سفارش تبلیغ
صبا ویژن

والدین چگونه میتوانند یک مهد کودک با حداقل استانداردها را تشخیص

چند ملاک جهت انتخاب مهدکودک خوب حائز اهمیت است. یکی از آن‌ها تخصص و تحصیلات مدیر مهد کودک است. این مطلب از این جهت مهم است که نگرش مدیر مهد کودک تعیین‌کننده تمام عوامل دیگر در یک مهد است. مدیر مهد، مربیان را انتخاب می‌کند، در خرید تجهیزات نظر می‌دهد و سخنرانان مختلف را به مهد دعوت می‌کند. گاهی بی‌اطلاعی مدیر سبب می‌شود که مربیان یا سخنرانانی برای کودکان و خانواده‌های شان انتخاب شوند که نه تنها نقش مثبتی ندارند، بلکه با ارائه اطلاعات یا روش‌های غلط تربیتی اثرات منفی نیز بر جای گذارند. همچنین تعداد مربیان (هر چه نسبت تعداد مربیان به تعداد کودکان بیشتر باشد نظارت بهتری به وجود خواهد آمد) و تحصیلات آن‌ها نیز مهم است. محیط مهد کودک باید عاری از خطر و دارای عوامل برانگیزاننده تخیل و تفکر کودک مثل وسایل بازی مناسب باشد.یکی از مهم‌ترین عوامل جهت انتخاب مربیان سطح تحصیلات و تخصص آن‌ها است. داشتن تجربه صرف نمی‌تواند جایگزین آموزش و تخصص باشد چه بسا که مربی باتجربه یک شیوه نادرست را سال‌ها تکرار کرده باشد. تعداد مربیان و انگیزه آن‌ها جهت کار با کودکان نیز اهمیت دارد.